BIKE ARÉNA

ZLATNÍCKA DOLINA

PRAVIDLÁ


Čo je dobré vedieť, než vstúpite na cyklo chodníky BIKE ARÉNY ZLATNÍCKA DOLINA

1. cyklo chodníky (traily) sú určené zdatným cyklistom, ktorí zvládajú jazdu v teréne
2. XC OKRUH a ALIGATORTRAIL je značený po celej dĺžke . Značkami sú biele podkladové tabule o rozmeroch 15x15cm, na ktorých sú smerové červené šípky znázorňujúce smer trailu s nápisom BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA a s označením trailu, na ktorom sa nachádzate
3. mapa cyklo chodníkov  je k dispozícii na informačnej tabuli v Zlatníckej doline a na web. stránkach www.bikearenazlatnickadolina.eu
4. singletrail = jednosmerný cyklo chodník pre cyklistov s vlneným profilom v prírode
5. jazda po značených cyklo chodníkoch BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA je na vlastné nebezpečenstvo

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

a. - Vstupom na cyklo chodníky užívateľ  potvrdzuje, že sa zoznámil s týmto prevádzkovým poriadkom a že sa ho zaväzuje rešpektovať.
b. - Jazda na cyklo chodníkoch BIKE ARÉNY ZLATNÍCKA DOLINA a využívanie cyklo chodníkov je na vlastné nebezpečenstvo, riziko a zodpovednosť užívateľov.
c. - Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné ujmy vzniknuté dôsledkom nevhodného pohybu užívateľov po cyklo chodníkoch alebo vzniknuté dôsledkom poveternostných či iných vplyvov.
d. - Vstup osobám mladším ako 12 rokov je možný iba pod dozorom osoby staršej 18 rokov.
e. - Pred prvou jazdou sa musí uživateľ zoznámiť s obtiažnosťou jednotlivých úsekov BIKE ARÉNY ZLATNÍCKA DOLINA (info tabuľa, web. popis trailov) a zvoliť si odpovedajúcu trasu vzhľadom ku svojím schopnostiam, technickej spôsobilosti a fyzickej kondícii.
f. - Je dovolené jazdiť len po vyznačených trasách a užívatelia musia rešpektovať upozorňujúce značenie na trase a k tomu prispôsobiť  rýchlosť  svojej jazdy. Zároveň musia dbať na svoju vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť ďalších užívateľov a ostatných návštevníkov.
g. - Užívateľ  je povinný používať vhodný horský bicykel, v dobrom technickom stave. Za technický stav bicykla a jeho spôsobilosť zodpovedá užívateľ.
h. - Jazdite na XC OKRUHU  a ALIGÁTOR TRAILI doporučeným smerom. Cyklo chodníky určené pre cyklistov sú jednosmerné.
i. - Nezabúdajte, že sa nachádzate v prírode, kde môže občas spadnúť suchý konár alebo ležať vyvrátený strom.
j. - Buďte obozretní pri jazde na mokrom a nestabilnom povrchu.
k. - Jazda na bicykli je zakázaná pod vplyvom alkoholu a iných omamných a návykových látok.
l. - Užívateľ je povinný používať vhodné ochranné pomôcky a vybavenie, prevažne ochrannú cyklistickú prilbu. Ďalej sa odporúča používať i iné ochranné pomôcky ako napríklad chránič chrbtice, lakťov, kolien...
m. - Každý užívateľ musí prispôsobiť voľbu trasy  a rýchlosť jazdy obťažnosti a stavu trasy, klimatickým podmienkam a viditeľnosti. Doporučená vzdialenosť medzi jazdcami je minimálne 30 metrov.
n. - Každý užívateľ je povinný v prípade potreby poskytnúť inému zranenému užívateľovi  prvú pomoc, poprípade mu pomoc privolať.
o. - Užívateľ cyklo chodníkov BIKE ARÉNY ZLATNÍCKA DOLINA musí rešpektovať pravidla ochrany prírody, chovať sa v lese ticho. Nejazdiť do voľnej krajiny, či lesných porastov mimo značených trás.
p. - 2/3 cyklo chodníka ALIGATOR TRAIL a čas SNAKE TRAILU vedie po značenom turistickom chodníku. Preto prosíme, aby ste v tomto úseku rešpektovali pohyb turistov a boli k sebe vzájomne ohľaduplní.
r. - Užívateľ na označených cyklo chodníkoch BIKE ARÉNY ZLATNÍCKA DOLINA je povinný riadiť sa týmto prevádzkovým poriadkom, platnými zákonmi a predpismi a pokynmi prevádzkovateľa areálu, alebo inými poverenými osobami. Pri porušení týchto pravidiel  a pokynov odpovedá užívateľ za kompletnú prípadnú ujmu, ktorú prevádzkovateľovi areálu či tretím osobám spôsobí.

XC OKRUH je sprístupnený celoročne takto:
-od 1.4. do 30.9. od 7:00hod. do 20:00hod.
-od 1.10. do 30.11. od 8:00hod. do 16:00hod.
-od 1.12. do 31.3. od 8:00hod. do 15:00hod.
Zákaz večernej jazdy na XC okruhu.

ALIGATOR TRAIL
je sprístupnený takto:
-od 1.4. do 30.9. od 7:00hod. do 20:00hod.
-od 1.10. do 30.11. od 8:00hod. do 16:00hod.
-od 1.12. do 31.3. od 8:00hod. do 15:00hod.

Zákaz večernej jazdy.

-Dôležité telefónne čísla:
-BIKE ARÉNA CENTRUM -Informácie: +421 907 337 787
-Integrovaný záchranný systém 112
-Polícia SR 158
-Mestská polícia Skalica 159
-Hasiči 150
-Zdravotná záchranná služba 155
-Predajňa HERTLSPORT Skalica + SERVIS BICYKLOV +421 907 337 787